20 urodziny BioCEN!

BioCEN, dawniej Szkoła Festiwalu Nauki kończy w tym roku 20 lat! Przez te lata w zajęciach laboratoryjnych BioCEN wzięło udział ponad 60 tysięcy osób! W corocznych sympozjach dla nauczycieli biologii uczestniczyło ponad 2 tysiące nauczycieli i edukatorów z całej Polski.

BioCentrum powstało z inicjatywy młodych biologów, którzy dostrzegli fakt, iż nauka i nowoczesne technologie mają coraz większy wpływ na życie codzienne, co nie znajduje to odzwierciedlenia w edukacji szkolnej. Dzięki wsparciu naszych założycielskich i partnerskich instytutów naukowych: Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i Wydziału Biologii UW, a w ostatnich latach także Rady Upowszechniania Nauki PAN, Wydziału II PAN i Katedry Fizyki i Biofizyki, Instytutu Biologii SGGW zapraszamy Was do środka naukowego laboratorium, gdzie nie tyle mówimy o nauce, co dosłownie pokazujemy, jak się ją robi.

Bardzo jesteśmy ciekawi, jak zapamiętaliście nasze początki i kolejne lata działań.Przyślijcie nam swoje historie na adres 👉 20lat@biocen.edu.pl Wszystkie przeczytamy, a ich fragmenty opublikujemy.

Dziękujemy za tyle lat zaufania i że jesteście z nami!