BioCEN na Nocy Muzeów

14 maja Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie zmieniło się w laboratorium. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: EKSPERYMENTUJ I DOŚWIADCZAJ W MUZEUM! To był czas wspólnego eksperymentowania i doświadczania. Na uczestników czekało mnóstwo biologicznych i fizycznych niespodzianek. W trakcie wydarzenia odbyły się warsztaty biologiczne pt. „Synergia – czyli o tym jak działamy” prowadzone przez mgr. Mikołaja Cupa i Staszka Szleszkowskiego. Dzięki zajęciom młodzi uczestnicy zobaczyli, że różne procesy są ze sobą powiązane. Uczestnicy mieli okazję samodzielnie wykonać serię obserwacji mikroskopowych preparatów eukariotycznych w różnych etapach podziału komórki oraz wizualizację swoich własnych chromosomów! Warsztaty fizyczne pt. „Ucieczka ze studni potencjałuˮ prowadzone przez Jakuba Jańca i Mikołaja Kuskę miały charakter gry typu Escape Room, gdzie uczestnicy podzieleni na grupy, przyjęli role elektronów i próbowali wydostać się ze studni potencjału. Ustalono prawdopodobieństwo. Poszczególne zadania dały ogląd, jak działa świat kwantowy, a także np. filtrowanie jonów w kanałach na błonie neuronów. Na koniec dr Patrycji Dołowy w wykładzie „Od teatru anatomicznego do chirurgii robotowej” nawiązała do postaci Gustawa Jakuba Borna urodzonego 22 kwietnia 1850 roku w Kępnie, wykładowcy anatomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz twórcy tzw. teorii ewolucji fizjologii. Wykład wybitnego popularyzatora nauki Wiktora Niedzickiego pt. „Miara fizyki. Kłopotów od metra” był spotkaniem z niezwykłą opowieścią o pomiarach.