Działamy już 17 lat!

W 2002 roku trzy warszawskie instytuty naukowe: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej powołały do życia Szkołę Festiwalu Nauki, która w 2010 roku przekształciła się w BioCentrum Edukacji Naukowej. W międzyczasie do partnerstwa dołączył też Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez te lata w naszych zajęciach wzięło udział ponad 40 000 uczniów oraz setki nauczycieli. Organizujemy naukowe warsztaty dla pracowników firm oraz ich dzieci. W wielu szkołach i domach młodzi ludzie, a także nauczyciele korzystają z naszych pomocy edukacyjnych: zestawów naukowych i gier. Jesteśmy laureatami konkursu Popularyzator Roku, nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego, otrzymaliśmy też tytuł Miejsca Odkrywania Talentów. A największą nagrodą są opinie uczestników naszych warsztatów, spotkań i pokazów. Na zdjęciu założyciele SFN: prof. Włodzimierz Ostoja-Zagórski, prof. Jacek Kuźnicki, prof. Jerzy Duszyński, Jarek Bryk, Anna Lorenc, prof. Magdalena Fikus, Joanna Lilpop.