Dzień Chorób Rzadkich na Wydziale Biologii UW 2020

BioCEN jest jednym z patronów tego wydarzenia na Wydziale Biologii UW.

Dzień Chorób Rzadkich (ang. Rare Disease Day) przypada na ostatni dzień lutego każdego roku. Głównym celem Dnia jest zwiększenie społecznej świadomości oraz wiedzy dotyczącej chorób rzadkich. Szczegóły dotyczące ogólnoświatowego Dnia Chorób Rzadkich można znaleźć na stronie: https://www.rarediseaseday.org/.
Dzień Chorób Rzadkich na Wydziale Biologii UW dedykowany jest uczniom szkół średnich, młodym dorosłym oraz wszystkim zainteresowanym tematyką chorób rzadkich, ale nieposiadającym wykształcenia okołomedycznego.
❗️❗️ UWAGA ❗️❗️
Wydarzenie jest bezpłatne, jednak z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.