Jak oszukać oko? – czyli złudzenia optyczne i tajemnice widzenia

To warsztaty poświęcone zmysłowi widzenia oraz złudzeniom optycznym, którym ulegamy na co dzień – często nieświadomie. Podczas zajęć pokazujemy, jak „oszukuje” nas nasz własny mózg. Zajęcia trwają około 1,5 – 2 godziny (w zależności od liczby i tempa pracy uczniów).

• warsztaty dla szkół podstawowych klas 3-4
• liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).
• W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
• czas trwania: 1,5 – 2 godziny zegarowe
• koszt: 20 zł od osoby
• ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu Państwa zgłoszenia

Dzieci podczas tych warsztatów:
– dowiedzą się, jak jest zbudowane i jak działa ludzkie oko? Co to jest narząd zmysłu? Gdzie w naszym ciele tak naprawdę powstają obrazy otaczającego świata? Po co jest potrzebny mózg w procesie widzenia?
– dowiedzą się, co to jest obraz, który widzimy i jakie są jego elementy – kształt, kolory, rytm, kompozycja i perspektywa
– poznają rodzaje perspektyw: hieratyczną, liniową, barwną, powietrzną
– dowiedzą się, co to jest złudzenie optyczne – i dlaczego dość łatwo jest oszukać ludzkie oko
– poznają przykłady złudzeń optycznych
– dowiedzą się, jak działają soczewki
– dowiedzą się, na czym polega proces widzenia ruchu, co to są klatki kluczowe w animacji i jak powstaje animacja – a także jak samodzielnie zrobić swoją pierwszą animację
– dowiedzą się, na czym polega odbicie światła od powierzchni płaskiej, wklęsłej i wypukłej – a następnie wykorzystają tę wiedzę, tworząc prosty obrazek anamorficzny
– dowiedzą się, po co mamy dwoje oczu i jak to się dzieje, że widzimy przestrzennie? oraz dlaczego nie zawsze wiemy, który statek na morzu jest bliżej, a który dalej od brzegu
– dlaczego ludzie mieszkający w mieście tracą orientację na pustyni lub na lodowcu
– wykonają doświadczenie związane z załamaniem światła w wodzie
– stworzą najprostsze szkło powiększające
– stworzą samodzielnie rysunki trójwymiarowe, które można obserwować przy pomocy kolorowych filtrów – anaglify – każde dziecko otrzyma na pamiątkę okulary do widzenia 3D, oraz dodatkowa serię obrazków brył 3D, do samodzielnego wykonania w domu
– stworzą thaumatrop – zabawkę tworzącą złudzenie optyczne wykorzystujące bezwładność wzroku
– zbudują teleidoskop – przyrząd ukazujący świat w postaci wielokrotnie odbitej w systemie wewnętrznych luster
– wszystkie stworzone przez siebie zabawki i przyrządy zabiorą do domu, dodatkowo otrzymają kolorowy skrypt opisujący omawiane zagadnienia