Konferencja dla nauczycieli i edukatorów!

Nauczyciele, edukatorzy, popularyzatorzy nauki! BioCentrum Edukacji Naukowej i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zaprasza Was
na niezwykłe wydarzenie.

9-10 października w Warszawie w MIBMiK, ul. Ks. Trojdena 4 odbędzie się konferencja „Wzorowa nauka, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe”. W programie wykłady naukowców, którzy opowiedzą o swoich aktualnych badaniach z zastosowaniem organizmów modelowych i ich możliwym zastosowaniu też w edukacji i popularyzacji oraz warsztaty z komunikacji i edukacji naukowej dla nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki prowadzone przez sławy polskiej i światowej popularyzacji: Davida Price’a z Science Made Simple (Wielka Brytania) i Wiktora Niedzickiego, którego miłośnikom nauki przedstawiać nawet nie trzeba.

Na uczestników czekają certyfikaty, dyplomy oraz ciekawe materiały.

Szczegóły konferencji tutaj: Konferencja Wzorowa Nauka

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działania upowszechniające naukę.