Podsumowanie XIX Sympozjum dla Nauczycieli Biologii

W tym roku wyjątkowo sympozjum, na którym co roku gościmy nauczycieli biologii z całej Polski odbyło się w formie on-line. Dzięki tej formie wydarzenie stało się bardziej dostępne niż w latach ubiegłych – w wydarzeniu uczestniczyły 184 osoby, nawet z bardzo oddalonych miejsc w Polsce.

Sympozjum zorganizowane wspólnie przez Instytut Nenckiego PAN, BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Fundację BioEdukacji rozpoczęły warsztaty „Bez stresu” prowadzone przez Annę Pietruszkę-Dródż z Synergis, które miały wesprzeć nauczycieli pracujących obecnie w trudnych warunkach pandemii i pracy zdalnej. Na warsztaty obowiązywały oddzielne zapisy ze względu na limit miejsc – wzięło w nich udział 40 osób. Program obejmował wykłady prezentujące aktualne tematy naukowe, w tym związane z tegorocznymi nagrodami Nobla z chemii oraz z fizjologii i medycyny (prowadzili je dr hab. Marek Wypych, prof. Paweł Golik, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, a także wybitny popularyzator nauki Wiktor Niedzicki) oraz dwie pokazowe lekcje poprowadzone przez Idę Raciborską (na zdjęciu) z Instytutu Nenckiego PAN.

Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za udział, ciekawe dyskusje i wiele dobrych słów pod adresem Sympozjum. Zapraszamy za rok!

Wydarzenie było współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.