Praca: KOORDYNATOR BIURA I PROJEKTÓW BIOCENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO: KOORDYNATOR BIURA I PROJEKTÓW BIOCENTRUM EDUKACJI NAUKOWEJ

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator biura i projektów BioCentrum Edukacji Naukowej

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej oraz  BioCentrum Edukacji Naukowej (BioCEN), ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa

BioCEN to jednostka zajmująca się popularyzacją nauki i edukacją naukową. Zajmuje się organizacją warsztatów w laboratorium naukowym zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, organizuje sympozja dla nauczycieli, pokazy naukowe, realizuje projekty edukacyjne i popularyzacyjne we współpracy z partnerami z Polski i zza granicy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, dobrze widziane wykształcenie przyrodnicze (biologiczne, chemiczne, biofizyczne, medyczne);
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku finansowo-administracyjnym;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w koordynacji projektów, dobrze widziane doświadczenie w koordynowaniu zarówno projektów unijnych, jak i ministerialnych oraz miejskich;
 • dobrze widziane doświadczenie w organizacji warsztatów;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i realizowaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu wniosków konkursowych;
 • dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • doświadczenie w  obsłudze systemów elektronicznego obiegu dokumentów, np. SEOD;
 • mile widziane certyfikaty dokumentujące dodatkowe umiejętności związane ze stanowiskiem finansowo-administracyjnym;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 • wysoka komunikatywność;
 • zaangażowanie, terminowość i kreatywność;
 • mile widziane doświadczenie w popularyzacji nauki lub doświadczenie dydaktyczne;
 • mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B;.
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w NGO i/lub instytucie naukowym

Zakres zadań na stanowisku:

Koordynator biura i projektów jest odpowiedzialny za:

 • koordynację biura BioCEN, prowadzenie sekretariatu
 • organizację i koordynację biologicznych warsztatów laboratoryjnych BioCen (w tym opracowywanie grafiku warsztatów BioCen, prowadzenie zapisów na warsztaty, kontakt z prowadzącymi warsztaty, przygotowywanie list uczestników i materiałów do druku)
 • przygotowywanie umów i rachunków
 • nadzór nad dokumentami
 • prowadzenie ewidencji i archiwizację dokumentów
 • opłacanie faktur i monitorowanie wpłat (w tym wykonywanie przelewów do ZUS i US, opłat środowiskowych).
 • wprowadzanie danych nowych kontrahentów do systemu bankowego.
 • przygotowywanie sprawozdań SOF dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 • sporządzanie raportów kasowych
 • wysyłkę PIT
 • przygotowywanie danych finansowych do raportów rocznych z działalności BioCen
 • współpracę z biurem księgowym (w tym opisywanie i dostarczanie dokumentów do biura księgowego)
 • przygotowywanie i składanie wniosków konkursowych
 • koordynację projektów
 • sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń częściowych i końcowych projektów

Dodatkowo możliwość współtworzenia i prowadzenia warsztatów laboratoryjnych.

Warunki zatrudnienia:

 • Praca ze znakomitymi ludźmi i doskonała atmosfera pracy,
 • Umowa o pracę,
 • Opieka medyczna.

WYMAGANE DOKUMENTY:
•CV
•list motywacyjny
•dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres biocen@nencki.edu.pl do 15 grudnia 2019 roku

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2020 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).