Praca: Prowadzący warsztaty laboratoryjne BioCEN

Oferta współpracy dla studentów i doktorantów kierunków biologicznych i biotechnologicznych, chcących prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży w BioCentrum Edukacji Naukowej.

Kogo szukamy?

– osób z szeroką wiedzą z zakresu biologii i biotechnologii
– z doświadczeniem w pracy laboratoryjnej i technikach mikroskopowania
– ludzi z pasją, którzy potrafią ciekawie opowiadać o biologii i lubią dzielić się swoją wiedzą
– samodzielnych, rzetelnych i odpowiedzialnych
– łatwo nawiązujących kontakt z ludźmi i potrafiących pracować zespołowo.

Mile widziane będą osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą, które brały udziała w imprezach popularyzujących naukę, takich jak Festiwal Nauki, Piknik Naukowy i inne.

Co oferujemy?

– pracę dorywczą na umowę zlecenie
– elastyczne godziny pracy, umożliwiające łączenie jej z nauką
– przeszkolenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wystąpieniach publicznych
– zdobycie doświadczenia zawodowego
– możliwość zaliczenia praktyk z bloku pedagogicznego na Wydziale Biologii UW
– możliwość realizacji własnych projektów i pomysłów na popularyzację biologii

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o nadesłanie aktualnego CV i listu motywacyjnego na adres:
biocen@iimcb.gov.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Fundację BioEdukacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trojdena 4 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Fundacja BioEdukacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Trojdena 4.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: biocen@iimcb.gov.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Fundację BioEdukacji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2020 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).