Witamy w nowym 2020 roku!

W 2020 wchodzimy z nowymi pomysłami, działaniami, o których wkrótce będziecie mogli tu przeczytać. Do stałego programu włączyliśmy kilka nowych tematów warsztatów (szczegóły https://biocen.edu.pl/warsztaty/). Z warsztatami dla grup w laboratorium BioCEN ruszamy 8 stycznia.

Tymczasem małe podsumowanie. W 2019 roku w warsztatach naukowych BioCEN wzięło udział 9791 uczestników, dzięki trzem projektom współfinansowanym ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz współpracy z Wydziałem II Nauk Biologicznych PAN przygotowaliśmy w sumie 8 nowych tematów do naszego programu na wszystkich poziomach. Wspólnie z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej zorganizowaliśmy dwudniową konferencję dla nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki “Wzorowa nauka, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe”, współfinansowaną za środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Wspierającą Naukę – wzięło w niej udział ponad 50 osób, wspólnie z Instytutem Nenckiego zorganizowaliśmy XVIII już doroczne Sympozjum dla Nauczycieli Biologii. W tym roku wzięło w nim udział blisko 60 osób. W ramach obu tych wydarzeń zorganizowaliśmy łącznie 5 warsztatów dla nauczycieli i edukatorów prowadzonych przez wybitnych specjalistów. BioCEN przeprowadził też 4 warsztaty dla dorosłych w ramach różnych projektów, warsztaty dla dorosłych i dzieci uchodźców w 2 ośrodkach dla uchodźców w woj. Podlaskim w ramach projektu “Latające kawiarenki naukowe dla uchodźców” współorganizowanej przez RUN PAN, uczestniczył w konferencjach, zjazdach i sympozjach zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w Berlinie, Niemcy), nasze zestawy doświadczalne wspierają edukację w szkołach i instytucjach w Polsce oraz zostaliśmy nominowani do nagrody Słoneczniki dla najlepszej inicjatywy edukacyjnej dla dzieci w Warszawie w dwóch kategoriach.
Koniec roku nie był łatwy dla zespołu BioCEN. Przyniósł nam zmiany. Wierzymy jednak, że jak to ze zmianami bywa, przekują się one w coś dobrego.