XVII Sympozjum dla nauczycieli

XVII SYMPOZJUM DLA NAUCZYCIELI

W sobotę 01.12.2018 zapraszamy Państwa serdecznie na XVII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii. Ta cykliczna impreza odbywa się dzięki współpracy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Fundacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej.

PROGRAM

9.00-9.45
dr Rafał Czajkowski – Zagadki pamięci przestrzennej
9.45-10.30
Kacper Kondrakiewicz – Podglądamy sekrety życia społecznego gryzoni?
10.30-11.00 Przerwa na kawę
11.00-11.45
dr Paweł Boguszewski – Ewolucja układu nerwowego kręgowców
11.45-12.30
prof. Krzysztof Skowronek – Sterowana ewolucja w inżynierii białek. Nagroda Nobla z chemii, 2018.
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.00
prof. Magdalena Fikus – CRISP-R – edycja genów i genomów

Warunkiem uczestnictwa w XVII Sympozjum dla Nauczycieli jest dokonanie zgłoszenia mailowego na adres: biocen@iimcb.gov.pl – a po uzyskaniu od nas mailowego potwierdzenia rejestracji wraz z rachunkiem, dokonanie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 40,00 zł (za 1 uczestnika) przelewem, na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu rejestracji oraz na rachunku.

Bardzo prosimy o niedokonywanie żadnych przelewów na konto Fundacji BioEdukacji przed otrzymaniem potwierdzenia oraz rachunku.

Jeżeli rachunek za uczestnictwo w Sympozjum ma być wystawiony na SZKOŁĘ lub INSTYTUCJĘ prosimy o podanie w zgłoszeniu następujących danych:
1. Imię i nazwisko uczestnika.
2. Pełną nazwę instytucji, na którą ma być wystawiony rachunek.
3. Pełny adres instytucji.
4. NIP instytucji.

Jeżeli rachunek za uczestnictwo ma być wystawiony na osobę prywatną, prosimy o podanie w zgłoszeniu:
1. Imię i nazwisko uczestnika.
2. Adres zameldowania uczestnika.

REJESTRACJĘ ZAMYKAMY 22.11.2018 O GODZ. 18:00

Zapraszamy serdecznie!