XVIII Sympozjum dla Nauczycieli Biologii – podsumowanie

30 listopada 2019 r. w Instytucie Nenckiego w Warszawie odbyło się XVIII Sympozjum dla Nauczycieli Biologii organizowane wspólnie przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Fundację BioEdukacji i BioCEN. W tym roku w sympozjum wzięło udział blisko 60 uczestników. 27 osób uczestniczyło również w warsztatach “Bez stresu” prowadzonych przez Annę Pietruszkę-Dróżdż z Synergis.

Na sympozjum, jak co roku jeden z tematów wykładów był powiązany z tegorocznym Noblem. „Nobel z Fizjologii i Medycyny – tlen, metabolizm, mitochondria i choroby związane z nieprawidłową pracą mitochondriów” wygłosił prof. Mariusz Więckowski. Dr Kinga Szydłowska mówiła o nowych technologiach w leczeniu padaczki, dr Ksenia Meyza o tym, jak badania na organizmach modelowych wspierają nas w poznawaniu autyzmu, a dr Anna Mietelska-Porowska o wpływie diety i zaburzeń metabolizmu na rozwój choroby Alzheimera

To dla nas wielka duma i radość, że sympozjum od lat cieszy się uznaniem nauczycieli, a niektórzy uczestnicy deklarują, że “jest to wydarzenie, na które czekają przez cały rok”.

Dziękujemy!