Działamy już 17 lat!

W 2002 roku trzy warszawskie instytuty naukowe: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej powołały do życia Szkołę Festiwalu Nauki, która w 2010 roku przekształciła się w BioCentrum