#9 Mikrofilm bakteryjny – społeczność komórek czy organizm?

W środowisku naturalnym bakterie bardzo często spotykamy w postaci wielokomórkowych skupisk, zazwyczaj nazywanych społecznościami bakteryjnymi. Należą do nich agregaty, kolonie, konsorcja, biofilmy, maty, kłaczki, kożuchy oraz ciała owocujące bakterii śluzowych. Pomimo tego, że nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana definicja biofilmu,