Tajniki fotosyntezy – JUŻ WKRÓTCE!

Warsztat “Tajniki fotosyntezy” będzie dla uczniów okazją do samodzielnego zgłębienia poszczególnych fizycznych, biochemicznych i fizjologicznych aspektów fotosyntezy. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę o przebiegu tego procesu, niezbędnych substratach i powstających produktach, a także o koniecznych warunkach i przystosowaniach anatomicznych organizmów samożywnych do jej