Experimental kits

Experimental kits: We are studying DNA, The sweet world of enzymes, Photosynthetic dyes, A necklace with your own DNA

Educational games: By the trails of evolution, Dare to assemble your cell

 

Full translation will be available soon. We are very sorry for the inconvenience.

 

Zestawy doświadczalne BioCEN umożliwiają prowadzenie w szkole eksperymentów z biologii i biotechnologii.
Dzięki wykorzystaniu zestawów uczeń, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej, poznaje metodykę badań biologicznych. Doskonali umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania obserwacji i doświadczeń, rozróżnia próby kontrolną i badawczą, formułuje wnioski.

BioCEN tworzy pomoce dydaktyczne wykorzystując wieloletnią pracę edukacyjną i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla uczniów i nauczycieli. Zestawy są przygotowywane i testowane w laboratorium BioCEN, we współpracy z naukowcami.

Badamy DNA

Zestaw umożliwia zapoznanie się z podstawową techniką analizy DNA – elektroforezą. Uczniowie otrzymują próbki DNA – namnożone fragmenty sekwencji DNA pochodzące od czterech spokrewnionych ze sobą osób oraz jednej osoby nie spokrewnionej. Celem doświadczenia jest rozdział elektroforetyczny cząsteczek DNA i ustalenie wzoru dziedziczenia poszczególnych alleli.

Słodki świat enzymów

Zestaw umożliwia prowadzenie trzech niezależnych doświadczeń dotyczących metabolizmu cukrów. Pozwala na badanie reakcji enzymatycznej hydrolizy: skrobi przez amylazę, laktozy z mleka przez laktazę oraz sacharozy przez inwertazę.

Barwniki fotosyntetyczne

Celem doświadczenia jest izolacja, rozdział za pomocą chromatografii cienkowarstwowej oraz identyfikacja barwników fotosyntetycznych roślin. Prosta metoda pozwala na ilustrację podstaw fotosyntezy i poznanie metod badawczych stosowanych w biologii oraz chemii.

 

Naszyjnik DNA (2)

Zestaw umożliwia przeprowadzenie bezbolesnej procedury izolacji DNA z ludzkich komórek nabłonkowych pobranych z wymazu z policzka. Wytrącony DNA można umieścić w wisiorku i nosić zawieszone na szyi. Prosty, szybki i widowiskowy eksperyment, pozwalający zobaczyć DNA „gołym” okiem.

Naszyjnik DNA (25)

Zestaw umożliwia przeprowadzenie bezbolesnej procedury izolacji DNA z ludzkich komórek nabłonkowych pobranych z wymazu z policzka. Wytrącony DNA można umieścić w wisiorku i nosić zawieszone na szyi. Prosty, szybki i widowiskowy eksperyment, pozwalający zobaczyć DNA „gołym” okiem.

Śladami ewolucji

Celem gry planszowej „Śladami ewolucji” jest przejście ewolucyjnej drogi od ostatniego wspólnego przodka do organizmów żyjących obecnie. W trakcie gry na swej drodze do czasów współczesnych doświadczysz wielu szczególnych zdarzeń ewolucyjnych! Gra wspomaga nauczanie systematyki, podstaw współczesnej taksonomii, pokazuje zależności ewolucyjne oraz historię powstawania większości współcześnie żyjących grup organizmów.

 

Każdy zestaw to:

  • Przynajmniej jeden praktyczny eksperyment
  • Sprzęt i odczynniki do pracy dla całej klasy
  • Procedura, którą można wykonać w każdych warunkach
  • Ilustrowany przewodnik dla nauczyciela
  • Karty pracy dla uczniów
  • Materiały multimedialne

Prowadzenie doświadczeń pomaga rozwijać zainteresowania biologiczne i skłania do samodzielnego poznawania przyrody, rozwija umiejętności rozumowania naukowego.

Zobacz opinię dr Wawrzyńca Kofty – współautora nowej podstawy programowej nt. zestawów doświadczalnych BioCEN.

Zasady zamawiania zestawów doświadczalnych BioCEN

Zamówienie

Zamówienia należy składać na formularzu przesyłając go mailem biocen@iimcb.gov.pl.

 FORMULARZ ZAMÓWIENIA

FORMULARZ_ZAMÓWIENIA wersja edytowalna

Płatność

Podane na stronie BioCEN ceny zestawów nie zawierają kosztów przesyłki.
Do faktury doliczamy koszty przesyłki, wyszczególnione jako osobna pozycja.

Płatności należy dokonać na podstawie faktury przesłanej pod podany adres e-mail lub faxem. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wymiary paczek:

Badamy DNA – wymiar jednego zestawu: 34 / 23,5 / 6 cm;

Barwniki fotosyntetyczne – wymiar jednego zestawu: 34 / 23,5 / 6 cm;

Słodki świat enzymów – wymiar jednego zestawu podstawowego: 34 / 23,5 / 12 cm;