#16 Czym jest epigenetyka

 

Czym jest dziedziczność pozagenowa – taka, której nie towarzyszą zmiany w sekwencji DNA? Co z niej wynika? Jakie cechy mogą być dziedziczone tą drogą?

I czy to oznacza, że Jean Baptiste de Lamarck miał jednak trochę racji?

 


© Aleksandra Maciejczuk, BioCentrum Edukacji Naukowej