#2 Zoonozy, czyli jakimi chorobami możemy zarazić się od zwierząt, a one od nas?

Czy choroba COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 to choroba odzwierzęca? Co to znaczy? Jakie znamy choroby odzwierzęce, czy są dla nas groźne? A czym jest odporność krzyżowa? Z poniższych materiałów dowiecie się ciekawych informacji o kilku zoonozach i poszukiwaniu odpowiedzi, które doprowadziło między innymi do odkrycia szczepionek.


© Emilia Zegadło, BioCentrum Edukacji Naukowej