#23 – Zegar biologiczny (oraz co go reguluje)

 

Wszystko na świecie ma swój określony porządek, po dniu następuje noc, a po zimie wiosna. Wszystko zmienia się w określonym czasie, zaczynając od zmian liczonych w milisekundach, przez zmiany dobowe, sezonowe, aż po roczne. Większość tych zmian organizmy wykształciły w toku ewolucji, dostosowując się do zmieniających się warunków na Ziemi. Zmiany oświetlenia, temperatury, dźwięki, dostęp do pokarmu czy interakcje socjalne są głównymi czynnikami wymuszającymi te adaptacje.

Tak samo inne organizmy wykształciły mechanizmy posiadające zdolność do odliczania czasu i na tej podstawie regulacji wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Są to systemy zegarowe zbiorczo nazwane zegarem biologicznym.

 


© Magdalena Chustecka, BioCEN