#3 Organizmy modelowe – jak przyczyniają się do rozwoju nauki

Modele występują we wszystkich dziedzinach nauki i służą do zilustrowania jakiegoś zjawiska. Tak samo w biologii, wybierając gatunek o odpowiednich cechach i badając go, jesteśmy w stanie zdobyć informacje odnoszące się do wielu innych organizmów. Celem badań naukowych prowadzonych na organizmach modelowych jest więc poznawanie na ich przykładzie mechanizmów podstawowych procesów biologicznych, w tym również mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka. Z materiałów dowiecie się ciekawych rzeczy o najczęściej stosowanych w badaniach biologicznych organizmach modelowych.

 


© Aleksandra Maciejczuk, BioCentrum Edukacji Naukowej