#34 – Białka inherentnie nieuporządkowane

Przez lata badacze natykali się na dziwne białka, które zachowywały się zupełnie inaczej niż nakazywały dotąd odkryte reguły. W końcu odkryto białka pozostające w stanie kłębka statystycznego w warunkach fizjologicznych, a np. pod wpływem wysokiej temperatury, normalnie białka denaturującej, przyjmowały one określoną strukturę. Nazwano je białkami inherentnie nieuporządkowanymi.

Czy jednak białka nieuporządkowane są wyjątkiem? Czy może na odwrót to białka ustrukturyzowane są wyjątkiem od białek nieuporządkowanych? Białka posiadające strukturę odkryliśmy jako pierwsze, ale jak to było w ewolucji?

Białka ustrukturyzowane mają w końcu jedną, poważną wadę: są ustrukturyzowane! Więc to białka nieuporządkowane stanowią większość np. wśród białek wiążących kwasy nukleinowe, czynników transkrypcyjnych i co ciekawe białek strukturalnych. O czym może świadczyć taka obserwacja?

Mikołaj Kuska jak zwykle fascynująco opowiada o niezwykłym świecie białek.