#4 Alternatywne źródło ognia

Reakcje REDOX to reakcje utleniania i redukcji, w których zachodzi transfer elektronów między związkami.

Nadmanganian  potasu jest silnym utleniaczem. W przedstawionej reakcji nadmanganian utlenia glicerynę do dwutlenku węgla i wody. Reakcja ta jest silnie egzoenergetyczna, dlatego następuje zapłon. Dodatkowo podczas ogrzewania nadmanganianu potasu, który nie zdążył przereagować, uwalniany jest tlen cząsteczkowy podtrzymujący reakcję spalania.

 

Poniżej mini skrypt do zaprezentowanego na filmie doświadczenia


©Aleksandra Owczarek, BioCentrum Edukacji Naukowe