#6 Informacja i jej ekologia

Przeżycie człowieka i wszystkich innych organizmów na Ziemi zależy od pozyskania informacji o otaczającym środowisku i wykorzystania jej do przetrwania. Już jednokomórkowe organizmy, czyli bakterie, archeony i protesty posiadają swoiste narządy zmysłów (jak specjalne białka receptorowe na powierzchni komórki), dzięki którym wykrywają na przykład obecność wody, zmiany zasolenia czy natężenia światła.

Rozwój cywilizacji sprawił jednak, że docierają do nas nie tylko informacje absolutnie niezbędne do przetrwania.
Czym jest smog informacyjny i jak radzić sobie z nadmiarem informacji?


© Aleksandra Kowalczyk, BioCentrum Edukacji Naukowej