#7 Oddychanie komórkowe, reakcje redox i… szalony lizak

Reakcje REDOX to reakcje utleniania i redukcji, w których zachodzi transfer elektronów między związkami. W wykonanej przez nas reakcji zawarta w lizaku glukoza, która jest cukrem redukującym, redukuje nadmanganian potasu, dzięki czemu możemy obserwować zmiany stopnia utlenienia manganu w roztworze: z VII na VI, a w końcu na IV. Pamiętacie te reakcje z lekcji chemii w szkole. Mangan na VII stopniu utlenienia jest fioletowy, na VI stopniu utlenienia zielony, a na IV stopniu utlenienia brunatno-żółty.

W naszych komórkach reakcje redox pomagają pozyskać energię z cząsteczek takich jak glukoza. Nazywa się to oddychaniem komórkowym. Oddychanie komórkowe polega na utlenianiu, czyli odłączaniu elektronów od substratu. Towarzyszy temu uwalnianie energii, której część jest zmagazynowana jako energia w postaci adenozyno trój fosforanu – ATP, natomiast nadmiar pozyskanej energii zostaje rozproszony w postaci ciepła.

.


©Aleksandra Owczarek, BioCentrum Edukacji Naukowe