#8 Bakterie i oczyszczanie ziemi

Krok po kroku przekonujemy się, że zasoby naszej planety nie są nieskończone i powinniśmy bardziej dbać o to, co już mamy. Większość zanieczyszczeń jest spowodowana przez działalność przemysłu. Bioremediacja obejmuje wszystkie techniki oczyszczania środowiska, które wykorzystują działanie bakterii, grzybów lub roślin. Bakterie już dziś mogą nas wspierać w walce z zanieczyszczeniami gleb metalami ciężkimi. Walka z zanieczyszczeniem ziemi plastikiem jest wyjątkowo nierówna i dziś wydaje się niemożliwa do wygrania. Rocznie produkuje się ponad 350 milionów ton tworzyw sztucznych i ta liczba wciąż wzrasta. Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu bakterii, grzybów, larw czy innych organizmów do oczyszczania ziemi i wód. W materiałach przeczytacie o prowadzonych w tym kierunku badaniach i dowiecie się, dlaczego ten problem jest skomplikowany.


© Rafał Jabłuszewski, BioCentrum Edukacji Naukowej