BioCAST #7 – W kupie siła

Gdy 2 mld lat temu powstały eukarionty, bardzo szybko zaczęły specjalizować się w zajmowaniu różnych przestrzeni w środowisku. Jedne były drapieżne, inne czerpały życiodajną energię z ciepłych promieni Słońca. Po upływie kolejnego miliarda lat, na naszym niebieskim globie, obok jednokomórkowych, samodzielnych stworzeń, pojawiły się pierwsze organizmy składające się z wielu komórek tworzących większą całość. Były to pierwsze zwierzęta – nasi najdawniejsi wielokomórkowi przodkowie. W dzisiejszym odcinku odbywamy podróż do świata, w którym zwierzęta były zupełnie nowymi mieszkańcami. Rozmawiamy o tym w jaki sposób doszło do ich powstania, jak możemy badać ich genealogię i na ile ich dziedzictwo żyje w nas do dziś.