O nas

Idea

BioCEN jest platformą spotkania społeczeństwa z naukowcami i wynikami ich pracy.
Powstało w roku 2002 z inicjatywy młodych biologów, którzy dostrzegli fakt, iż nauka i
nowoczesne technologie mają coraz większy wpływ na życie codzienne. Jednocześnie nie
znajduje to odzwierciedlenia w edukacji szkolnej. W programach nauczania zdecydowanie
brakuje prawdziwych doświadczeń, które są przecież podstawą nauki, a absolwenci szkół nie
wchodzą w życie ze znajomością metody naukowej bez której trudno jest zrozumieć
cokolwiek, co dzieje się we współczesnym świecie, nie tylko w nauce. Rozumienie metody
naukowej jest najskuteczniejszym narzędziem obrony przed wszechobecnymi fałszywymi
informacjami , które mają wpływ na wszystkie niemalże sfery współczesnego życia: relacje
społeczne, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, politykę.