Idea

BioCEN jest platformą spotkania społeczeństwa z naukowcami i wynikami ich pracy. Powstało w roku 2002 z inicjatywy młodych biologów, którzy dostrzegli fakt, iż nauka i nowoczesne technologie mają coraz większy wpływ na życie codzienne. Jednocześnie nie znajduje to odzwierciedlenia w edukacji szkolnej. W programach nauczania zdecydowanie brakuje prawdziwych doświadczeń, które są przecież podstawą nauki, a absolwenci szkół nie wchodzą w życie ze znajomością metody naukowej bez której trudno jest zrozumieć cokolwiek, co dzieje się we współczesnym świecie, nie tylko w nauce. Rozumienie metody naukowej jest najskuteczniejszym narzędziem obrony przed wszechobecnymi fałszywymi informacjami, które mają wpływ na wszystkie niemalże sfery współczesnego życia: relacje społeczne, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, politykę.