Nagrody i wyróżnienia

2021 – Laureat Plebiscytu Orły Kształcenia 2021.  Celem konkursu jest wyróżnienie liderów branży edukacyjnej, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich Klientów.

2021Wyróżnienie razem z GD Events w kategorii “Przyroda” w konkursie “Słoneczniki 2021” na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w Warszawie za platformę edukacyjną/komiks interaktywny “Zostań Bohaterem Zdrowia” przybliżający młodym odbiorcom zagadnienia związane z pandemią COVID-19. Organizator konkursu: Czas Dzieci.

2021 – Nominacja razem z GD Events w kategorii “Logika” w konkursie “Słoneczniki 2021” na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w Warszawie. Organizator: Czas Dzieci.

2020 – finalista konkursu na nagrodę Popularyzator Roku 2020 w kategorii: Zespół.  Organizowany od 2005 r. prestiżowy konkurs, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki osobom niezwiązanym ze środowiskiem akademickim. Organizatorzy: serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2019 – Nominacja w kategorii “Przyroda” w konkursie “Słoneczniki 2019” na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w Warszawie. Organizator Czas Dzieci.

2019 – Nominacja w kategorii “Logika” w konkursie “Słoneczniki 2019” na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w Warszawie. Organizator Czas Dzieci.

2013Dyplom uznania od Komitetu Organizacyjnego i Programowego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nieustanną chęć dzielenia się wiedzą, wierność prawdziwym ideałom nauki i odważne decyzje, które zmieniają świat. 

2010 – Tytuł Miejsce Odkrywania Talentów 2010″ przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Odkrywania Talentów za dotychczasową działalność BioCEN na rzecz unowocześniania i podnoszenia poziomu kształcenia polskiej młodzieży w zakresie nauk przyrodniczych, szczególnie biologii.

2007Nagroda PTG przyznawana przez Polskie Towarzystwo Genetyczne dla Szkoły Festiwalu Nauki (dawna nazwa BioCEN) za działalność popularyzatorską w latach 2004-2006.

2006 – Tytuł “Popularyzator nauki 2006” w konkursie Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii: Dziennikarz, Redakcja lub Instytucja Nienaukowa dla Szkoły Festiwalu Nauki (dawna nazwa BioCEN). Równorzędną nagrodę w tej kategorii otrzymał redaktor Wiktor Niedzicki.