Nagrody i wyróżnienia

Dyplom dla Fundacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej

 

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dyplom uznania od Komitetu Organizacyjnego i Programowego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nieustanną chęć dzielenia się wiedzą, wierność prawdziwym ideałom nauki i odważne decyzje, które zmieniają świat.

Miejsce Odkrywania Talentów 2010

Tytuł przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Odkrywania Talentów (więcej o projekcie czytaj tutaj)

Słowa uznania od Ministerstwa Edukacji Narodowej

Miło nam poinformować, że Minister Mirosław Sielatycki, z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyraził podziękowania za dotychczasową działalność BioCEN na rzecz unowocześniania i podnoszenia poziomu kształcenia polskiej młodzieży w zakresie nauk przyrodniczych, szczególnie biologii.Cieszą nas słowa uznania ze strony Ministerstwa.

Nagroda od PTG

Z przyjemnością informujemy, że w 2007 roku Szkoła Festiwalu Nauki została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Genetyczne za działalność popularyzatorską w latach 2004-2006.

Popularyzator nauki

Z dumą i radością informujemy, że zostaliśmy laureatami konkursu Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Popularyzator Nauki 2006” w kategorii: Dziennikarz, Redakcja lub Instytucja Nienaukowa. Równorzędną nagrodę w tej kategorii otrzymał redaktor Wiktor Niedzicki.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu!