Biotechnologia przeciwciał

Na czym polega diagnostyka zakażeń bakteryjnych i infekcji wirusowych za pomocą przeciwciał? Co to są choroby alergiczne? Dowiesz się i własnoręcznie przeprowadzisz proste testy immunologiczne.

Warsztaty powstały w ramach projektu “Biotechnologia przeciwciał w klinice II – nowe zastosowania immunologii w medycynie” Fundacji BioEdukacji i Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Uwaga! Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas II i III, posiadających podstawy wiedzy z immunologii. 

Przeciwciała mają szerokie zastosowanie w medycynie. Współczesne metody biotechnologiczne umożliwiają produkcję przeciwciał monoklonalnych na szeroką skalę. Wykorzystywane w diagnostyce, terapii i badaniach naukowych, stanowią nieodzowne narzędzie lekarzy i naukowców.

Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z różnymi rodzajami produkcji, pozyskiwaniem i użyciem przeciwciał w diagnostyce medycznej. Przestawiane są przebieg i objawy wybranych chorób m.in. alergicznych, których znajomość ułatwi zrozumienie zastosowania przeciwciał w ich diagnostyce. Uczestnicy wykonują testy immunoenzymatyczny ELISA i aglutynacji.
Twórcą zajęć jest Marek Kulka.

Warsztaty dostępne są wyłącznie dla drugich i trzecich klas licealnych.