Brud i czystość w równowadze – mikrobiologia dla najmłodszych

Mikrobiologia dla najmłodszych

We współczesnym życiu, zwłaszcza miejskim, nasz kontakt z przyrodą i ziemią jest bardzo
ograniczony. Nie pamiętamy już, co to znaczy „brudne dzieci, to szczęśliwe dzieci”, gdyż
lansowana w reklamach obsesja czystości każe nam trzymać je jak najdalej od ziemi, błota i
piasku. Tymczasem nauka pokazuje, że dla naszego zdrowia, tak fizycznego, jak psychicznego,
kontakt z ziemią i przyrodą jest wręcz kluczowy, natomiast nadmierna czystość może powodować
tak poważne choroby cywilizacyjne jak alergie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, choroby
układu pokarmowego. Proponowane warsztaty nie tylko w sposób przystępny, za pomocą
zabawy, uczą dzieci podstaw mikrobiologii z elementami biochemii, medycyny, żywienia, optyki,
inżynierii biochemicznej, ale w bezpiecznych warunkach kształtują postawy związane z pracą w
ziemi, kontaktem z przyrodą i otaczającym światem.

Dzieci podczas tych warsztatów:

 • dowiedzą się, co kryje się w glebie, piasku, kałużach, a także które bakterie i grzyby są dla
  człowieka korzystne, a które mogą być niebezpieczne i dlaczego;
 • zrozumieją czym różni się bakteria od wirusa;
 • dowiedzą się dlaczego warto zachować równowagę między brudem a czystością (i
  wprawdzie niekoniecznie „częste mycie skraca życie”, ale za częste mycie powoduje alergie,
  choroby skóry, a nawet problemy nerwowe, równie poważne konsekwencje ma oczywiście za
  rzadkie mycie)
 • dowiedzą się o substancjach szczęścia – endorfinach, produkowanych przez Mycobacterium
  (promieniowce) oraz skąd (oprócz uprawiania ogródka) człowiek może je czerpać
 • nauczą się pobierać próbki ze środowiska
 • obejrzą bakterie pod mikroskopem
 • pracując z nieszkodliwymi dla zdrowia substancjami (które na co dzień tak naprawdę, choć w
  nieco innej postaci, można znaleźć w własnej kuchni) przeanalizują różne środowiska, w
  których żyją bakterie
 • dowiedzą się czym są roztocza, do jakiej należą rodziny, z jakimi innymi dobrze dzieciom
  znanymi drapieżnikami są spokrewnione, dlaczego tak wiele osób ma uczulenie na kurz

Dla kogo

 • warsztaty dla klas 2-6
 • liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
  Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za
  grupę minimalną (24 osoby).
 • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy
 • czas trwania: 2 godziny zegarowe