Brud i czystość w równowadze – mikrobiologia dla nieco starszych

BRUD i CZYSTOŚĆ w RÓWNOWADZE

Mikrobiologia dla troszkę starszych

We współczesnym życiu, zwłaszcza miejskim, nasz kontakt z przyrodą i ziemią jest bardzo

ograniczony. Nie pamiętamy już, co to znaczy „brudne dzieci, to szczęśliwe dzieci”, gdyż

lansowana w reklamach obsesja czystości każe nam trzymać je jak najdalej od ziemi, błota i

piasku. Tymczasem nauka pokazuje, że dla naszego zdrowia, tak fizycznego, jak psychicznego,

kontakt z ziemią i przyrodą jest wręcz kluczowy, natomiast nadmierna czystość może powodować

tak poważne choroby cywilizacyjne jak alergie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, choroby

układu pokarmowego. Proponowane warsztaty nie tylko w sposób przystępny, za pomocą

zabawy, uczą młodzież podstaw mikrobiologii z elementami biochemii, medycyny, żywienia,

optyki, inżynierii biochemicznej, ale w bezpiecznych warunkach kształtują postawy związane z

pracą w ziemi, kontaktem z przyrodą i otaczającym światem. Proponowane warsztaty są nieco

rozbudowaną i przystosowaną dla starszych uczestników wersją cieszących się dużym

zainresowaniem warsztatów mikrobiologicznych dla najmłodszych.

Uczestnicy podczas tych warsztatów:

 dowiedzą się, co kryje się w glebie, piasku, kałużach, a także które bakterie i grzyby są dla

człowieka korzystne, a które mogą być niebezpieczne i dlaczego;

 zrozumieją czym różni się bakteria od wirusa;

 dowiedzą się dlaczego warto zachować równowagę między brudem a czystością (i

wprawdzie niekoniecznie „częste mycie skraca życie”, ale za częste mycie powoduje alergie,

choroby skóry, a nawet problemy nerwowe, równie poważne konsekwencje ma oczywiście za

rzadkie mycie)

 dowiedzą się o substancjach szczęścia – endorfinach, produkowanych przez Mycobacterium

(promieniowce) oraz skąd (oprócz uprawiania ogródka) człowiek może je czerpać

 nauczą się pobierać próbki z różnych środowisk z zastosowaniem różnych metod

 samodzielnie wybarwią i obejrzą bakterie pod mikroskopem

 pracując z nieszkodliwymi dla zdrowia substancjami przeanalizują i porównają różne

środowiska, w których żyją bakterie

 dowiedzą się czym są roztocza, do jakiej należą rodziny, z jakimi innymi dobrze dzieciom

znanymi drapieżnikami są spokrewnione i dlaczego tak wiele osób ma uczulenie na kurz