Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste

To nowatorskie warsztaty laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których motywem przewodnim będą najnowsze trendy medycyny oraz ostatnie dokonania szeroko pojętych nauk biomedycznych.Samodzielna praca laboratoryjna będzie szczególnie ważnym komponentem zajęć, a uzyskana w ten sposób wiedza z dziedziny histologii, medycyny regeneracyjnej i nowotworów oraz praktycznych umiejętności z dziedziny fizjologii i embriologii eksperymentalnej, jest obecnie niemożliwa do osiągnięcia w typowych warunkach szkolnej pracowni biologicznej. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat anatomii, fizjologii i synergicznej współpracy narządów człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem roli wątroby i nerek w detoksykacji organizmu ludzkiego, zwłaszcza w kontekście zatruć substancjami chemicznym (między innymi dopalaczami) oraz toksynami grzybów trujących (np. muchomora sromotnikowego).

  • Warsztaty dla licealistów
  • Liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób.

Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).

W najbliższym czasie dostępne tylko w ramach projektu dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa

Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste – biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych – to nowatorskie warsztaty laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których motywem przewodnim będą najnowsze trendy medycyny oraz ostatnie dokonania szeroko pojętych nauk biomedycznych. Zajęcia te będą nakierowane na samodzielną i twórczą pracę uczestników, dzięki czemu uczniowie będą stawiali hipotezy badawcze, samodzielnie rozwiązywali sytuacje problemowe, by ostatecznie wyciągać wnioski z własnoręcznie otrzymanych rezultatów eksperymentalnych. Samodzielna praca laboratoryjna będzie szczególnie ważnym komponentem zajęć, a uzyskana w ten sposób wiedza z dziedziny histologii, medycyny regeneracyjnej i nowotworów oraz praktycznych umiejętności z dziedziny fizjologii i embriologii eksperymentalnej, jest obecnie niemożliwa do osiągnięcia w typowych warunkach szkolnej pracowni biologicznej. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat anatomii, fizjologii i synergicznej współpracy narządów człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem roli wątroby i nerek w detoksykacji organizmu ludzkiego, zwłaszcza w kontekście zatruć substancjami chemicznym (między innymi dopalaczami) oraz toksynami grzybów trujących (np. muchomora sromotnikowego). Zwieńczeniem rozważań nad funkcjonowaniem nerek będzie własnoręcznie przeprowadzona przez uczniów symulacja dializy z wykorzystaniem błony półprzepuszczalnej i roztworów o zmiennym składzie chemicznym oraz różnym pH. Uczestnicy zajęć nabędą też niezbędne umiejętności do samodzielnego wykonania obserwacji mikroskopowych i identyfikacji wybranych tkanek zwierzęcych. Cały proces będzie obejmował zarówno własnoręczną preparatykę preparatów przyżyciowych, jak i mikroskopię komercyjnie dostępnych preparatów utrwalonych. Dzięki temu uczniowie będą w stanie dostrzegać związki pomiędzy charakterystycznymi cechami budowy danej tkanki, a jej funkcjami i rolą w tworzeniu i prawidłowym działaniu wybranych narządów organizmu. Dodatkowo uczniowie wykonają obserwację preparatu rozmazu krwi szczura (pozyskanej w zgodzie z regulacjami bioetycznymi z Instytutu Medycyny Doświadczalnej PAN), co będzie punktem wyjścia do omówienia podstawowych parametrów morfologicznych krwi (takich jak hematokryt, odczyn Biernackiego, PLT, RBC, etc.) oraz ich zastosowania w diagnozie różnorodnych stanów chorobowych, takich jak na przykład zatrucia toksynami, czy infekcje różnorodnymi patogenami. W dalszym toku zajęć, młodzież zrozumie, jak wielką rolę odgrywa tkanka nerwowa dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka. Uczestnicy zajęć wykonają w praktyce podstawowe i nieinwazyjne, w pełni bezpieczne, testy neurologiczne na pobudliwość i gęstość występowania receptorów skóry, a następnie porównają, czy parametry te są takie same dla różnych rejonów naszego ciała, to jest dłoni, pleców, ramion i głowy. Uczestnicy warsztatów będą tez mieli niepowtarzalną szansę zaobserwować przyżyciowo trzydniowe zarodki kurze (w pełnej zgodzie ze wszystkimi prawnymi regulacjami bioetycznymi), a następnie wykonać z nich utrwalone preparaty do bardziej wnikliwych obserwacji z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych. Należy tu podkreślić, że doświadczenia te były dotychczas zarezerwowane tylko dla studentów kursów uniwersyteckich, co dodatkowo zwiększa wartość i unikatowość proponowanych przez nas warsztatów “Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste”. Uczniowie przyswoją specjalistyczną wiedzę z dziedziny embriologii człowieka, niezbędną do zrozumienia znaczenia stosowania komórek macierzystych i inżynierii tkankowej w skutecznej transplantologii i współczesnej medycynie regeneracyjnej. Proponowane warsztaty są pierwszymi, które będą tak ściśle związane z medycyną oraz anatomią i fizjologią człowieka, a także pierwszymi, które poświęcone będą tkankom i wyższemu poziomowi uorganizowania organizmu. Dodatkowo – jako pierwsze warsztaty w ofercie BioCen – są one poświęcone chorobom i mechanizmom funkcjonowania organizmu człowieka w tak zaawansowanym stopniu, a ponadto będą promowały holistyczne spojrzenie na ludzkie ciało.