Ile cukru jest w roślinach?

Dlaczego rośliny są zielone? Czy możemy je nazwać fabrykami słodyczy? Które produkty zawierają najwięcej skrobi?

  • warsztaty dla szkół podstawowych klas 3
  • liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
    Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).
  • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
  • czas trwania: 1,5 – 2 godziny zegarowe
  • koszt: 25 zł od osoby
  • ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu Państwa zgłoszenia

To warsztaty poświęcone roślinom, przybliżają uczniom tematykę niezwykle istotnego procesu, jakim jest fotosynteza. Podczas zajęć szukamy odpowiedzi na pytania, dlaczego rośliny są niezwykle ważnymi organizmami, producentami tlenu oraz biomasy. Uczniowie uświadomią sobie, w jaki sposób rośliny produkują cukier i dlaczego możemy je nazwać zielonymi fabrykami słodyczy. Uczestnicy warsztatów będą mogli sprawdzić (z wykorzystaniem różnorodnych technik analitycznych), które z owoców zawierają najwięcej glukozy. Dowiedzą się także, jaką rolę dla roślin pełni skrobia, które owoce i warzywa i które części organizmów roślinnych zawierają jej najwięcej. Przy okazji zetkną się z tematem enzymów trawiennych (amylaz), które katalizują reakcję rozkładu skrobi. Uczestnicy ocenią sensorycznie zawartość wspomnianych cukrów w produktach roślinnych. Zajęcia trwają około 1,5 – 2 godziny (w zależności od liczby i tempa pracy uczniów).