Na tropach białek

Tu dowiesz się: Jak pracuje się z białkami? Czym zajmuje się proteomika? Jak wykorzystuje się wiedzę o białkach w biotechnologii?

  • warsztaty dla licealistów
  • liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
    Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).
  • czas trwania: 4 godziny zegarowe

Na warsztatach pokazujemy jak pracuje się z białkami, czym zajmuje się proteomika i jak wykorzystuje się wiedzę o białkach w biotechnologii.

Uczestnicy zajęć mając do dyspozycji naszą dobrze wyposażoną salę laboratoryjną, pod okiem prowadzących izolują białka z różnych tkanek i preparatów, takich jak: mięśnie ryb, liście sałaty, mleko krowie i sojowe, białko i żółtko jajka kurzego, bakterie E. coli “produkujące” różne białka na skalę przemysłową. Następnie po oznaczeniu ilości białek w badanych próbkach metodą kolorymetryczną Bradford (bardzo ładne kolorowe próbki :), przeprowadzają rozdział białek pod względem wielkości na specjalnym żelu. Po upływie czterech godzin mogą podziwiać wyniki swojej pracy i identyfikować na żelu poszczególne białka z badanych preparatów.

Zajęciom praktycznym towarzyszą ciekawe wykłady o stosowanych technikach, o biotechnologii i proteomice.

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania:

  • Czy kazeina mleka jest większa od ovoalbuminy jajka?
  • Czym różni się mleko krowie od sojowego?
  • Jak wygląda miozyna i aktyna mięśni?
  • Zastanawiamy się, czy badanie DNA wystarcza do poznania tajemnic organizmu?