Nie z tej Ziemi! – wprowadzenie do astrobiologii

To zajęcia mające na celu ćwiczenie pracy w zespołach, kooperacji między zespołami oraz zapoznanie się z realiami pracy naukowej astrobiologów.

Zajęcia są przewidziane przede wszystkim dla grup licealnych, jednak istnieje możliwość modyfikacji dla grup młodszych.


Całość narracji zajęć opiera na uczestnictwie projekcie naukowym mającym na celu zbadanie próbek pobranych na innych planetach. W trakcie zajęć uczestnicy analizują próbki przywiezione z powierzchni planety (symulanty regolitu księżycowego/marsjańskiego) pod kątem obecności życia lub jego śladów. Uczestnicy dostaną listę eksperymentów, które pozwolą np. na wykrycie wody, obecności obcych form życia (drożdży) itp.

Autorzy: Jakub Janiec, Mikołaj Kuska, Małgorzata Malczewska, BioCEN