Świat kolorów – czyli co kryje w sobie światło?

Co to jest światło białe i jak powstaje tęcza? Co to jest narząd zmysłu? Gdzie w naszym ciele tak naprawdę powstają obrazy otaczającego świata?

Uczniowie podczas tych warsztatów: dowiedzą się, co to jest kolor i barwa? Co jest nam potrzebne, aby widzieć? Jak działa ludzkie oko? Co to jest narząd zmysłu? Gdzie w naszym ciele tak naprawdę powstają obrazy otaczającego świata? Dowiedzą się, co to jest światło białe i jak powstaje tęcza? Pracując z kolorowymi filtrami oraz latarkami, naocznie przekonają się, jak z 3 podstawowych barw powstają inne – przy okazji dowiedzą się, co to są kolory addytywne i substraktywne (substraktywne i addytywne mieszanie barw), samodzielnie, przy użyciu szklanych pryzmatów, dokonają rozszczepienia światła, zobaczą, że szklanka wody może działać jak szkło powiększające, a ponadto przekonają się, czym różni się mieszanie różnych pigmentów od mieszania światła o różnej barwie, pracując z barwnikami spożywczymi, zobaczą, że w podobny sposób jak filtry optyczne, działają farby i barwniki, samodzielnie wykonają chromatografię tuszu z flamastra, zaobserwują, jak postrzegamy kolory różnych przedmiotów w świetle dziennym, a jak tylko w świetle UV – przy okazji dowiedzą się, co to jest fluorescencja.

  • warsztaty dla szkół podstawowych klas 4-5
  • liczba uczestników w grupie: maksymalnie 30 osób
  • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
  • czas trwania: 1,5-2 godziny zegarowe
  • koszt: 25 zł od osoby

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów i warunków uczestnictwa znajdują się w Regulaminie Warsztatów BioCEN: https://biocen.edu.pl/regulamin-warsztatow/