Świat substancji – czyli jak zbudowany jest świat

Co to jest substancja oraz jaka jest różnica między gazowym, ciekłym i stałym stanem skupienia? Co to jest gęstość, lepkość, ciężar i napięcie powierzchniowe?

  • warsztaty dla szkół podstawowych klas 2-3
  • liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
    Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).
  • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
  • czas trwania: 1,5-2 godziny zegarowe
  • koszt: 25 zł od osoby
  • ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu Państwa zgłoszenia

Świat substancji – czyli jak zbudowany jest świat –

Uczniowie podczas tych warsztatów: • dowiedzą się, co to jest substancja oraz jaka jest różnica między gazowym, ciekłym i stałym stanem skupienia? • dowiedzą się, co to jest gęstość, lepkość, ciężar i napięcie powierzchniowe? • samodzielnie przygotują piasek kinetyczny – część piasku dzieci będą mogły zabrać ze sobą do domu • samodzielnie zrobią kolorowe pocztówki przy pomocy form zbudowanych z piasku kinetycznego • zbadają przy pomocy barwników spożywczych właściwości substancji hydrofilowej i hydrofobowej • na koniec przeprowadzą doświadczenia, w którym przy pomocy mleka, barwników spożywczych i płynu do mycia naczyń, poznają w praktyce pojęcie napięcia powierzchniowego, a także będą obserwowali zachowywanie się barwników względem siebie oraz ich reakcję na detergent