Synergia – wewnętrzne życie komórek

Niepowtarzalna okazja poznania tajemnic komórki!

  • Warsztaty dla licealistów, rekomendowane dla uczniów klas II i III szczególnie po kursie fizjologii komórki
  • Liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób.

Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).

  •  Czas trwania: 4 godziny zegarowe
  •  Koszt: 35 zł od osoby
  •  Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu Państwa zgłoszenia

 

Warsztaty te umożliwią uczniom ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z takich dyscyplin jak: biologia molekularna, biochemia, biologia komórki, genetyka i fizjologia człowieka. Uczniowie zdobędą wiedzę o molekularnych podstawach funkcjonowania jądra komórkowego, jako centralnego i nadrzędnego organellum kontrolującego wszystkie procesy zachodzące w komórce eukariotycznej. Poznają również doniosłą rolę mitochondriów dla prawidłowej fizjologii komórki jak i całego organizmu oraz ich udział w detoksykacji i metabolizowaniu trucizn. Dzięki zajęciom uczniowie dostrzegą i zrozumieją efekt synergii we współdziałaniu poszczególnych kompartmentów cytologicznych (mitochondriów, cytoplazmy, błony komórkowej i jądra komórkowego) dla zminimalizowania negatywnego wpływu środowiska zewnętrznego i podtrzymania prawidłowej homeostazy komórki. Zrozumieją też, że wszystkie te procesy mają kapitalny wpływ na nasze zdrowie w życiu codziennym.

Uczniowie będą mieli okazję samodzielnie wykonać serię obserwacji mikroskopowych preparatów eukariotycznych w różnych etapach podziału komórki oraz wizualizację swoich własnych chromosomów metafazowych! Uczestnicy warsztatów przeprowadzą również doświadczenie, w którym zbadają wpływ używek na upośledzenie procesów utleniania komórkowego w ssaczych liniach komórkowych, jak również w organizmach modelowych Tetrahymena thermophila i Saccharomyces cerevisae. Podczas zajęć uczniowie wykonają też eksperyment mikroskopowy, dzięki któremu w zrozumieją związki między prawidłową fizjologią błony komórkowej i żywotnością komórek