Tajemnice fluorescencji

Co to jest fluorescencja? Czy skorupki jajek mogą świecić? Czy w naszym otoczeniu są substancje wykazujące zdolność do fluorescencji?

  • warsztaty dla szkół podstawowych klas 3 – 5
  • liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
    Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).
  • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
  • czas trwania: 1,5 – 2 godziny zegarowe
  • koszt: 25 zł od osoby
  • ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu Państwa zgłoszenia

 

 

Podczas warsztatów przybliżamy uczniom zagadnienie fluorescencji. Uczniowie dowiedzą się, że fluorescencja jest zjawiskiem występującym naturalnie w przyrodzie, a ponadto jest szeroko wykorzystywana przez człowieka w przemyśle oraz badaniach naukowych i medycynie. Uczestnicy zbadają fluorescencję wybranych produktów z życia codziennego oraz wyselekcjonowanych substancji chemicznych. W tym celu samodzielnie wyizolują porfiryny ze skorupek jaja kurzego, chlorofil z liści bazylii, a także przygotują roztwór fluoresceiny i sprawdzą emisję światła fluorescencyjnego z tych substancji po pobudzeniu promieniowaniem ultrafioletowym. Zajęcia trwają około 1,5 – 2 godziny (w zależności od liczby i tempa pracy uczniów).