Tajemnice jedzenia

Jak czujemy smaki? Czy smak to tylko smak? Co to są witaminy? Gdzie jest najwięcej witaminy C?

Tajemnice jedzenia to warsztaty zapoznające z zagadnieniami zmysłu smaku, jego związkiem ze zmysłem zapachu oraz wybranymi, podstawowymi aspektami zdrowego żywienia. Uczniowie samodzielnie określają smaki oraz badają zawartość witaminy C w różnych produktach spożywczych.