Tajemnice jedzenia

Jak czujemy smaki? Czy smak to tylko smak? Co to są witaminy? Gdzie jest najwięcej witaminy C?

  • warsztaty dla szkół podstawowych, rekomendowane dla klas 4-6
  • liczba uczestników w grupie: maksymalnie 30 osób
  • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
  • czas trwania: 2 godziny zegarowe
  • koszt: 25 zł od osoby (wyliczany dla grupy minimalnej 24 osoby, przy mniejszych grupach koszt zajęć wynosi zawsze 600 zł/grupę  (niezależnie od liczebności grupy)

Tajemnice jedzenia to warsztaty zapoznające z zagadnieniami zmysłu smaku, jego związkiem ze zmysłem zapachu oraz wybranymi, podstawowymi aspektami zdrowego żywienia. Uczniowie samodzielnie określają smaki oraz badają zawartość witaminy C w różnych produktach spożywczych.