Warsztaty – szkoła podstawowa, klasy 7-8 / gimnazjum

Świat enzymów

Na zajęciach odpowiemy na pytania co to są enzymy, jak działają i jakie przeprowadzają reakcje? Jaka jest ich rola w naszym organizmie? warsztaty dla gimnazjalistów, 2-3 klasa liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób Jeśli liczba uczestników jest

0 komentarzy

Na tropach DNA

Czy DNA można zobaczyć gołym okiem? Jak zbudowana jest słynna podwójna helisa? Co to jest elektroforeza DNA i jaki ma związek z kryminalistyką? Co jest zapisane w genach? I jak biotechnologia służy człowiekowi? warsztaty dla gimnazjalistów, 2-3 klasa liczba uczestników

0 komentarzy

Czy wiesz co jesz?

Przeprowadzając eksperymenty i degustacje dowiesz się jak działa zmysł smaku. warsztaty dla gimnazjalistów oraz uczniów szkoły podstawowej (klasy 7-8) liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na

0 komentarzy

Drożdże – żywe mikrofabryki

Pokażemy do czego można wykorzystywać drożdże – w kuchni, w przemyśle, w laboratorium, a nawet przy wytwarzaniu prądu. warsztaty dla gimnazjalistów oraz uczniów szkoły podstawowej (klasy 7-8) liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób Jeśli liczba uczestników jest

0 komentarzy

Świat enzymów

Na zajęciach odpowiemy na pytania co to są enzymy, jak działają i jakie przeprowadzają reakcje? Jaka jest ich rola w naszym organizmie? warsztaty dla gimnazjalistów, 2-3 klasa liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób Jeśli liczba uczestników jest

0 komentarzy

Na tropach DNA

Czy DNA można zobaczyć gołym okiem? Jak zbudowana jest słynna podwójna helisa? Co to jest elektroforeza DNA i jaki ma związek z kryminalistyką? Co jest zapisane w genach? I jak biotechnologia służy człowiekowi? warsztaty dla gimnazjalistów, 2-3 klasa liczba uczestników

0 komentarzy

Tajniki fotosyntezy – JUŻ WKRÓTCE!

Warsztat “Tajniki fotosyntezy” będzie dla uczniów okazją do samodzielnego zgłębienia poszczególnych fizycznych, biochemicznych i fizjologicznych aspektów fotosyntezy. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę o przebiegu tego procesu, niezbędnych substratach i powstających produktach, a także o koniecznych warunkach i przystosowaniach anatomicznych organizmów samożywnych do jej

0 komentarzy