Zielone fabryki słodyczy

Dlaczego rośliny są zielone? Czy możemy je nazwać fabrykami słodyczy? Które produkty zawierają najwięcej skrobi?

„Zielone fabryki słodyczy” to warsztaty poświęcone roślinom, przybliżające uczniom tematykę niezwykle istotnego procesu, jakim jest fotosynteza. Podczas zajęć szukamy odpowiedzi na pytania, dlaczego rośliny są niezwykle ważnymi organizmami, producentami tlenu oraz biomasy. Uczniowie uświadomią sobie, w jaki sposób rośliny produkują cukier i dlaczego możemy je nazwać zielonymi fabrykami słodyczy. Uczestnicy warsztatów będą mogli sprawdzić (z wykorzystaniem różnorodnych technik analitycznych), które z owoców zawierają najwięcej glukozy. Dowiedzą się także, jaką rolę dla roślin pełni skrobia, które owoce i warzywa i które części organizmów roślinnych zawierają jej najwięcej. Przy okazji zetkną się z tematem enzymów trawiennych (amylaz), które katalizują reakcję rozkładu skrobi. Uczestnicy ocenią sensorycznie zawartość wspomnianych cukrów w produktach roślinnych. Na koniec zajęć będą mogli sprawdzić, jakie barwniki są ukryte w tkankach roślin. Zajęcia trwają około 1,5 – 2 godziny (w zależności od liczby i tempa pracy uczniów).