Zielone fabryki słodyczy

Dlaczego rośliny są zielone? Czy możemy je nazwać fabrykami słodyczy? Które produkty zawierają najwięcej skrobi?

  • warsztaty dla szkół podstawowych klas 4 – 6
  • liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
    Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).
  • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
  • czas trwania: 2 godziny zegarowe
  • koszt: 25 zł od osoby
  • ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu Państwa zgłoszenia

 

 

„Zielone fabryki słodyczy” to pierwsze warsztaty poświęcone roślinom, wprowadzające w tematykę fotosyntezy. Uczniowie dowiedzą się między innymi, w jaki sposób rośliny produkują cukier i dlaczego możemy je nazwać „zielonymi fabrykami”? Uczestnicy zapoznają się z metodyką przeprowadzania eksperymentów naukowych, a podczas samodzielnie wykonanych doświadczeń zbadają, w których produktach jest najwięcej skrobi i które owoce zawierają najwięcej glukozy. Na koniec zajęć sprawdzą, jakie barwniki są ukryte w tkankach roślin.