Zobacz DNA

Czy DNA można zobaczyć gołym okiem? Jak zbudowana jest słynna podwójna helisa? Co jest zapisane w genach? I jak biotechnologia służy człowiekowi?

  • warsztaty dla szkół podstawowych klas 4-6
  • liczba uczestników w grupie: minimum 24 osoby, maksymalnie 30 osób
    Jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 24, to koszt zajęć pozostaje na poziomie opłaty za grupę minimalną (24 osoby).
  • W trakcie zajęć wymagana jest obecność i pomoc przynajmniej jednego opiekuna grupy.
  • czas trwania: 2 godziny zegarowe
  • koszt: 20 zł od osoby
  • ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji terminu jest e-mail z biura BioCEN o przyjęciu Państwa zgłoszenia