Barwniki fotosyntetyczne

Zestaw powiększony! Umożliwia przeprowadzenie eksperymentu z 3-razy większą liczbą uczniów!

Celem doświadczenia jest izolacja, rozdział za pomocą chromatografii cienkowarstwowej oraz identyfikacja barwników fotosyntetycznych roślin. Prosta metoda pozwala na ilustrację podstaw fotosyntezy i poznanie metod badawczych stosowanych w biologii oraz chemii.

Dołączamy wzorcowy roztwór barwników fotosyntetycznych oraz protokół doświadczenia wykrywania skrobi w tkankach roślinnych.

Zestaw dostępny w naszym Sklepie Internetowym

Barwniki fotosyntetyczne


DLA ILU UCZNIÓW PRZEZNACZONY JEST ZESTAW? Doświadczenie może przeprowadzić 3x pięć zespołów uczniów.

Sugerowana liczba uczniów w jednym zespole to 4-6 osób.

CO ZAWIERA?

 • ilustrowany przewodnik dla nauczyciela
 • kartę pracy dla uczniów
 • płytę CD
 • 180 ml mieszaniny etanol-aceton
 • 15 ml acetonu
 • 1 ml wzorca barwników fotosyntetycznych [należy przechowywać w temp. +4oC]
 • 16 płytek do chromatografii TLC
 • 30 końcówek kapilarnych
 • 5 komór chromatograficznych
 • 5 pipet pasteura o pojemności 3 ml
 • 1 zakręcana probówka z podziałką o pojemności 50 ml
 • 5 kieliszków

CO NALEŻY DODATKOWO PRZYGOTOWAĆ?

 • kilka zielonych liści (np. bazylii lyb fasoli)
 • 60 ml benzyny ekstrakcyjnej

UWAGA: Wzorzec barwników fotosyntetycznych można przechowywać do 2 miesięcy w temp. +4oC.

KTÓRE WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ POMAGA ZREALIZOWAĆ?

 • Znajomość metodyki badań biologicznych
 • Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń: wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach; przedstawia fotosyntezę jako proces dostarczający energii; wymienia substraty i produkty oraz określa warunki jej przebiegu;
 • Fotosynteza. Uczeń: przedstawia proces fotosyntezy i jego znaczenie na Ziemi; określa rolę najważniejszych barwników biorących udział w fotosyntezie;

Powyższe ateriały podlegają licencji Creative Commons:

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.

Wolno kopiować i rozpowszechniać wyłącznie niekomercyjnie w celach edukacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopiach logo Funacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej oraz informacji o autorach. Nie zezwala się na zmiany ani przekształcenia niniejszych materiałów. W przypadku innych zastosowań lub zmian materiałów niezbędna jest zgoda Fundacji BioEdukacji (www.bioedukacja.org.pl).