Naszyjnik z DNA (25)

Zestaw umożliwia przeprowadzenie bezbolesnej procedury izolacji DNA z ludzkich komórek nabłonkowych pobranych z wymazu z policzka. Wytrącony DNA można umieścić w wisiorku i nosić zawieszone na szyi. Prosty, szybki i widowiskowy eksperyment, pozwalający zobaczyć DNA „gołym” okiem.

Zestaw dostępny w naszym Sklepie Internetowym

Naszyjnik z DNA (duży zestaw)

DLA ILU UCZNIÓW PRZEZNACZONY JEST ZESTAW? 

Zestaw zawiera komplet materiałów i odczynników do wykonania 25 naszyjników.

CO ZAWIERA?

 • 65 ml buforu do izolacji
 • 65 ml denaturatu
 • 25 wymazówek
 • 25 przezroczystych, stojących probówek
 • 25 szklanych fiolek
 • 25 metalowych kapturków
 • 25 pipet pasterowskich
 • silikonowe zatyczki
 • sznurek
 • szybkoschnący klej

KTÓRE WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ POMAGA ZREALIZOWAĆ?

Treści kształcenia, III etap edukacyjny.

 • I. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń
  3) wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach (… kwasy nukleinowe) oraz przedstawia ich funkcje;
 • VIII. Genetyka. Uczeń:
  2) przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowy waniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA;


Treści kształcenia, IV etap edukacyjny.

 • VI. Genetyka i biotechnologia. 1. Kwasy nukleinowe. Uczeń:
  2) przedstawia strukturę podwójnej helisy i określa rolę wiązań wodorowych w jej utrzy maniu;
  4) opisuje i porównuje strukturę i funkcję cząsteczek DNA i RNA;

Niniejsze materiały podlegają licencji Creative Commons:

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.

Wolno kopiować i rozpowszechniać wyłącznie niekomercyjnie w celach edukacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopiach logo Funacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej oraz informacji o autorach. Nie zezwala się na zmiany ani przekształcenia niniejszych materiałów. W przypadku innych zastosowań lub zmian materiałów niezbędna jest zgoda Fundacji BioEdukacji (www.bioedukacja.org.pl).