Śladami ewolucji

Celem gry planszowej „Śladami ewolucji” jest przejście ewolucyjnej drogi od ostatniego wspólnego przodka do organizmów żyjących obecnie. W trakcie gry na swej drodze do czasów współczesnych doświadczysz wielu szczególnych zdarzeń ewolucyjnych! Gra wspomaga nauczanie systematyki, podstaw współczesnej taksonomii, pokazuje zależności ewolucyjne oraz historię powstawania większości współcześnie żyjących grup organizmów.

Zestaw dostępny w naszym Sklepie Internetowym

Śladami ewolucji


DLA ILU UCZNIÓW PRZEZNACZONA JEST GRA?

Gra planszowa przeznaczona jest dla 2-5 graczy. Plansza do gry może pełnić funkcję plakatu edukacyjnego

CO ZAWIERA?

  • ilustrowany przewodnik po grze
  • planszę do gry
  • 5 pionków
  • 3 kostki

KTÓRE WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ POMAGA ZREALIZOWAĆ?

  • Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.
  • Ewolucja życia. Uczeń wyjaśnia pojęcie ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu;
  • Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń interpretuje różnorodność organizmów na Ziemi jako efekt ewolucji biologicznej.
  • Przegląd różnorodności organizmów.
  • Ewolucja. Pochodzenie i rozwój życia na Ziemi. Uczeń porządkuje chronologicznie najważniejsze zdarzenia z historii życia na Ziemi, podaje erę, w której zaszły.

Niniejsze materiały podlegają licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.

Wolno kopiować i rozpowszechniać wyłącznie niekomercyjnie w celach edukacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopiach logo Funacji BioEdukacji i BioCentrum Edukacji Naukowej oraz informacji o autorach. Nie zezwala się na zmiany ani przekształcenia niniejszych materiałów. W przypadku innych zastosowań lub zmian materiałów niezbędna jest zgoda Fundacji BioEdukacji (www.bioedukacja.org.pl).