Zajęcia dojazdowe 2022

BioCEN proponuje zajęcia dojazdowe (eksperymentalne zajęcia na żywo prowadzone na miejscu w szkołach i placówkach). Prowadzący z BioCEN przyjeżdżają na miejsce do szkół/placówek z niezbędnym, sprzętem oraz odczynnikami. Po zajęciach odpowiedzialni są również za utylizację wszystkiego, co jej wymaga. Wszyscy prowadzący zajęcia BioCEN są w pełni zaszczepieni przeciw SARS-Cov-2.

TEMATY ZAJĘĆ DOJAZDOWYCH

UWAGA! CZAS TRWANIA wszystkich zajęć (zarówno dla szkół podstawowych, jak i średnich) to 2 godziny

WSZYSTKIE proponowane tematy zajęć dojazdowych są dostępne w wersji dla szkoły podstawowej i w wersji dla szkoły średniej. Wyboru należy dokonać przy zapisie.

Poniżej możecie zapoznać się Państwo z tematami zajęć dojazdowych.

W kalendarzu zajęcia dojazdowe oznaczone są kolorem pomarańczowym i są dostępne każdego dnia w godz. 9:00 – 11:00 i 12:00 – 14:00.

Po kliknięciu daty i wybraniu godziny rozwija się lista tematów dostępnych tego dnia. Przy ich wyborze proszę zaznaczyć, czy wybierają Państwo zajęcia w wersji dla szkoły podstawowej czy średniej.

KOSZT ZAJĘĆ niezależnie od poziomu (szkoła podstawowa czy średnia) wynosi 40 zł /ucznia dla grupy minimalnej 20 osób na terenie Warszawy, 45zł/ucznia dla szkół w odległości do 30 km od Warszawy i 50 zł/ucznia dla szkół w odległości między 30 a 60 km od Warszawy. Koszt zajęć dla grup mniejszych niż 20 osób jest stały i wynosi odpowiednio: 800 zł/900zł/1000 zł za całą grupę.

Większość zajęć można przeprowadzić również w formie plenerowej np. na boisku szkolnym, w parku, ale TYLKO po uprzednim ustaleniu tego z koordynatorką warsztatów.

NA ZAJĘCIA można zapisać się TYLKO poprzez KALENDARZ ZAPISÓW

REGULAMIN ZAJĘĆ DOJAZDOWYCH BioCEN znajdą Państwo TUTAJ. Prosimy zapoznać się z REGULAMINEM przed przystąpieniem do zapisów na zajęcia.

TEMATY ZAJĘĆ DOJAZDOWYCH

(wyboru poziomu zajęć można dokonać przy zapisie)

Prysły zmysły

Na zajęciach uczestnicy zbadają i zaobserwują działanie różnych zmysłów, przyjrzą się reakcjom oraz temu, jak nasze zmysły potrafią nas oszukać. Dowiedzą się, jak według biologów działają zmysły i czego efektem są np. iluzje. 

SZKOŁA PODSTAWOWA: Na zajęciach uczestnicy odpowiedzą na pytania: Jakie bodźce docierają do nas z otoczenia? Jakimi zmysłami posługuje się czło­wiek? Do czego są mu one potrzebne? Czy zwierzęta wykorzystują zmysły w inny sposób? Czy są one rozwinięte w równym stopniu? Czy bodźce mogą docierać również z „wnętrza” naszego organizmu? Czy każdy bodziec jest od­bierany? Czy to jak odbieramy otaczający nas świat jest zawsze zgodne z rze­czywistością? Na warsztatach będziemy posługiwać się zarówno metodami i narzędziami stosowanymi przez naukowców i lekarzy, jak również elementami dramy.

SZKOŁA ŚREDNIA: Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na złożone procesy, które umożliwiają ciągłą interakcję organizmów z otoczeniem, a które zachodzą często „poza naszą świadomością”. Skupiają się one na zmysłach wg tradycyjnego podziału spotykanego w szkołach – wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, ale także poruszają temat „nowych” zmysłów, jak nocycepcji, propriocepcji, czy równowagi. Na zajęciach uczestnicy zbadają i zaobserwują działanie różnych zmysłów, przyjrzą się reakcjom oraz temu, jak nasze zmysły potrafią nas oszukać. Dowiedzą się, jak według biologów działają zmysły i czego efektem są np. iluzje. Uczestnicy w czasie warsztatów będą mieli okazję poznać prawdziwe metody i narzędzia stosowane przez naukowców i lekarzy.

Eksperyment naukowy, to nie takie trudne!

Zajęcia są nakierowane na samodzielną i twórczą pracę uczestników, dzięki czemu stawiają oni hipotezy badawcze, samodzielnie rozwiązują sytuacje problemowe, by ostatecznie wyciągać wnioski z własnoręcznie otrzymanych rezultatów eksperymentalnych.

Zajęcia mają na celu rozbudzić w uczestnikach chęć eksperymentowania, przybliżyć sposób prawidłowego projektowania eksperymentów oraz udowodnić, że każdy może samodzielnie zaplanować eksperyment. Uczestnicy już na początku zajęć stają przed wyborem. Czy bardziej interesujący jest dla nich świat roślin czy może jednak grzybów? Dokonując tego wyboru determinują, czym na zajęciach będziemy się zajmować – badaniem fotosyntezy u glonów czy oddychaniem u drożdży. 

Warsztaty te przeprowadzane są dla grup na poziomie szkoły podstawowej i szkoły średniej w zależności od wyboru. Od poziomu zależy dokładny wybór i szczegółowość omawianych metod eksperymentalnych.

REGULAMIN ZAJĘĆ DOJAZDOWYCH