Zestawy doświadczalne

Zestawy doświadczalne BioCEN umożliwiają prowadzenie w szkole eksperymentów z biologii i biotechnologii.
Dzięki wykorzystaniu zestawów uczeń, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej, poznaje metodykę badań biologicznych. Doskonali umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania obserwacji i doświadczeń, rozróżnia próby kontrolną i badawczą, formułuje wnioski.

BioCEN tworzy pomoce dydaktyczne wykorzystując wieloletnią pracę edukacyjną i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla uczniów i nauczycieli. Zestawy są przygotowywane i testowane w laboratorium BioCEN, we współpracy z naukowcami.

Badamy DNA

Zestaw umożliwia zapoznanie się z podstawową techniką analizy DNA – elektroforezą. Uczniowie otrzymują próbki DNA – namnożone fragmenty sekwencji DNA pochodzące od czterech spokrewnionych ze sobą osób oraz jednej osoby nie spokrewnionej. Celem doświadczenia jest rozdział elektroforetyczny cząsteczek DNA i ustalenie wzoru dziedziczenia poszczególnych alleli.
ZESTAW CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Słodki świat enzymów

Zestaw umożliwia prowadzenie trzech niezależnych doświadczeń dotyczących metabolizmu cukrów. Pozwala na badanie reakcji enzymatycznej hydrolizy: skrobi przez amylazę, laktozy z mleka przez laktazę oraz sacharozy przez inwertazę.

Barwniki fotosyntetyczne

Celem doświadczenia jest izolacja, rozdział za pomocą chromatografii cienkowarstwowej oraz identyfikacja barwników fotosyntetycznych roślin. Prosta metoda pozwala na ilustrację podstaw fotosyntezy i poznanie metod badawczych stosowanych w biologii oraz chemii.

Naszyjnik DNA (2)

Zestaw umożliwia przeprowadzenie bezbolesnej procedury izolacji DNA z ludzkich komórek nabłonkowych pobranych z wymazu z policzka. Wytrącony DNA można umieścić w wisiorku i nosić zawieszone na szyi. Prosty, szybki i widowiskowy eksperyment, pozwalający zobaczyć DNA „gołym” okiem.

Naszyjnik DNA (25)

Zestaw umożliwia przeprowadzenie bezbolesnej procedury izolacji DNA z ludzkich komórek nabłonkowych pobranych z wymazu z policzka. Wytrącony DNA można umieścić w wisiorku i nosić zawieszone na szyi. Prosty, szybki i widowiskowy eksperyment, pozwalający zobaczyć DNA „gołym” okiem.

Śladami ewolucji

Celem gry planszowej „Śladami ewolucji” jest przejście ewolucyjnej drogi od ostatniego wspólnego przodka do organizmów żyjących obecnie. W trakcie gry na swej drodze do czasów współczesnych doświadczysz wielu szczególnych zdarzeń ewolucyjnych! Gra wspomaga nauczanie systematyki, podstaw współczesnej taksonomii, pokazuje zależności ewolucyjne oraz historię powstawania większości współcześnie żyjących grup organizmów.

Każdy zestaw to:

  • Przynajmniej jeden praktyczny eksperyment
  • Sprzęt i odczynniki do pracy dla całej klasy
  • Procedura, którą można wykonać w każdych warunkach
  • Ilustrowany przewodnik dla nauczyciela
  • Karty pracy dla uczniów
  • Materiały multimedialne

Prowadzenie doświadczeń pomaga rozwijać zainteresowania biologiczne i skłania do samodzielnego poznawania przyrody, rozwija umiejętności rozumowania naukowego.

Zobacz opinię dr Wawrzyńca Kofty – współautora nowej podstawy programowej nt. zestawów doświadczalnych BioCEN.

Wszystkie zestawy dostępne w naszym Sklepie Internetowym

www.sklep.biocen.edu.pl

Wymiary paczek:

Badamy DNA – wymiar jednego zestawu: 34 / 23,5 / 6 cm;

Barwniki fotosyntetyczne – wymiar jednego zestawu: 34 / 23,5 / 6 cm;

Słodki świat enzymów – wymiar jednego zestawu podstawowego: 34 / 23,5 / 12 cm;