Władze BioCEN i Fundacji BioEdukacji

Rada Programowa BioCentrum Edukacji Naukowej/ Rada Fundacji BioEdukacji:

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Przewodniczący Rady, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Członkini Rady, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Jarosław Poznański, Członek Rady, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Członek Rady, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Urszula Białek-Wyrzykowska, Członkini Rady, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Zarząd Fundacji BioEdukacji

Mikołaj Cup, Prezes Zarządu, Kierownik BioCentrum Edukacji Naukowej

dr Patrycja Dołowy, Członkini Zarządu

dr Maciej Kotliński, Członek Zarządu

Kierownicy BioCentrum Edukacji Naukowej w latach ubiegłych:

dr Jarek Bryk, dr Joanna Lilpop, dr Agnieszka Chołuj, dr Jacek Patryn, dr Patrycja Dołowy

Koordynatorzy projektów BioCEN w latach ubiegłych:

dr Jakub Urbański, Marta Badurek, Aleksandra Kot-Horodyńska