Władze BioCEN i Fundacji BioEdukacji

Rada Programowa BioCentrum Edukacji Naukowej/ Rada Fundacji BioEdukacji:

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, Przewodniczący Rady, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Członkini Rady, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Jarosław Poznański, Członek Rady, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Członek Rady, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Urszula Białek-Wyrzykowska, Członkini Rady, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Członkini honorowa Rady, Festiwal Nauki w Warszawie

Zarząd Fundacji BioEdukacji

dr Patrycja Dołowy, Prezes Zarządu, Kierownik BioCentrum Edukacji Naukowej

dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers, Członkini Zarządu

dr Maciej Kotliński, Członek Zarządu

Osoby zarządzające BioCentrum Edukacji Naukowej w latach ubiegłych:

Jarek Bryk, Joanna Lilpop, Agnieszka Chołuj, Jacek Patryn

Koordynatorzy projektów BioCEN w latach ubiegłych:

Jakub Urbański, Marta Badurek, Aleksandra Kot-Horodyńska